Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ nhiệm, Obama phát biểu gì?

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014. Người đăng:
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan